Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Phaos

1615215878426-_1_
synedrio2022_top

Στην Καλαμάτα 16 και 17 Ιουνίου το αναπτυξιακό συνέδριο για το Νέο ΕΣΠΑ

Στις 16 και 17 Ιουνίου θα διεξαχθεί στην Καλαμάτα το Αναπτυξιακό Συνέδριο για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 με τίτλο «Τι ΝΕΟ φέρνει το ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021–2027». Πρόκειται για το 2ο συνέδριο που σηματοδοτεί την έναρξη του νέου Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), σε συνέχεια του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που είχε πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2020 στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα και σηματοδότησε την επίσημη έναρξη του διαλόγου μεταξύ όλων των παραγωγικών δυνάμεων, των κοινωνικών και επιστημονικών φορέων καθώς και των αρμόδιων αρχών για τη χάραξη πολιτικής.

Το διήμερο Συνέδριο ξεκινά το πρωί της 16ης Ιουνίου, όπου στην κεντρική σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας θα παρευρεθούν σημαντικοί ομιλητές, μεταξύ των οποίων εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης κ.α., ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρωθυπουργός κ. Κ. Μητσοτάκης.

Σε συνέχεια των ομιλιών θα ακολουθήσει η πανηγυρική πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Συντονισμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων, που αποτελεί την μετεξέλιξη και ουσιαστική αναβάθμιση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το σημαντικό αυτό νέο όργανο, μέλη του οποίου αποτελούν μεταξύ άλλων οι Πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των νέων τομεακών και περιφερειακών Προγραμμάτων, οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων που εμπλέκονται στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, εκπρόσωποι κοινωνικοοικονομικών εταίρων, εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κ.α., έχει ως αποστολή τον συντονισμό των ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους για την επίτευξη των στόχων των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί: 

  • τα αποτελέσματα της εφαρμογής των Προγραμμάτων, την πρόοδο επίτευξης των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων τους, καθώς και τη συμβολή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών που περιλαμβάνονται στις αναπτυξιακές παρεμβάσεις 2021-2027
  • την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει προτάσεις για τον συντονισμό τους και την ευρεία εφαρμογή τους
  • την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των δράσεων εσωτερικά μεταξύ των Ταμείων, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθούν δυο θεματικές συναντήσεις με ομιλητές από τους χώρους της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημίας, των επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων. Η πρώτη θεματική φέρει τον τίτλο: «Η Επιχειρηματικότητα ως καταλύτης της αναπτυξιακής διαδικασίας», ενώ ακολουθεί η θεματική συνάντηση με τίτλο: «Αναβαθμίζοντας τις δημόσιες υποδομές».

Την επόμενη ημέρα, 17 Ιουνίου, οι θεματικές συναντήσεις θα συνεχιστούν σε τρεις κύκλους με θέμα: «Ενδυναμώνοντας την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή», «Σχεδιάζοντας την χωρική ανάπτυξη» και «Πράσινες Επενδύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση». Τις εργασίες του Συνεδρίου θα κλείσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκος.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 εγκρίθηκε στις 29 Ιουλίου 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτο μεταξύ όλων των Κρατών Μελών. Ακολούθησε η επίσημη υποβολή των νέων τομεακών και περιφερειακών προγραμμάτων, η έγκριση των οποίων βρίσκεται πλέον σε τελικό στάδιο, μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και αναμένονται οι εγκρίσεις των πρώτων προγραμμάτων τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων πόρων που θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027, ανέρχεται σε 26,2 δις Ευρώ, εκ των οποίων 20,9 δις Ευρώ αποτελούν την ενωσιακή συνδρομή και 5,3 δις Ευρώ την εθνική συμμετοχή.

Στο νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνονται σημαντικές καινοτομίες, όπως αυτή της απλοποίησης των διαδικασιών προσκλήσεων, αξιολόγησης και εκταμίευσης ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις, αλλά και αυτής της χρηματοδότησης δράσεων για την διοικητική και διαχειριστική ικανότητα των φορέων ωρίμανσης και υλοποίησης έργων (capacity building), την δημιουργία νέου διακριτού Προγράμματος για την πολιτική προστασία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, την σημαντική ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων των περιφερειακών Προγραμμάτων.

Το νέο ΕΣΠΑ αναμένεται να συμβάλει στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων. Με νέες δράσεις και έργα για την προώθηση της καινοτομικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, την αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών μεταφορών, τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας, την «καθαρή» ενέργεια, την απασχόληση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, την ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την υγεία και την ψυχική υγεία, την ποιοτική εκπαίδευση των νέων, την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

(Θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης)

https://www.espa.gr/el/Pages/SynedrioNeoESPA21-27.aspx
This site is registered on wpml.org as a development site.