Νέα & Εκδηλώσεις

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια σειρά σημαντικών μηχανισμών χρηματοδότησης επιχειρήσεων, με στόχο την υποστήριξη των λειτουργιών τους ή την περαιτέρω ανάπτυξη τους.

Αρχίζοντας από τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω αυτών προσφέρονται επιχορηγήσεις για δαπάνες που σχετίζονται με τη μορφή και τη δραστηριοποίηση της εκάστοτε εταιρείας, τις ανάγκες της αλλά και τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών του κάθε προγράμματος. Οι δαπάνες ξεκινούν από προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού (αγορά παγίων) και φτάνουν μέχρι το μισθολογικό κόστος για νέο προσωπικό και τις λειτουργικές δαπάνες. Αναλόγως της περίπτωσης, η χρηματοδότηση μιας επιχείρησης μέσω αυτών μπορεί να φτάσει ακόμη και στο 100% ενώ, θα πρέπει να σημειωθεί, πως η διαδικασία επιλογής βασίζεται στα διάφορα κριτήρια αξιολόγησης (όπως ο αριθμός των εργαζομένων). Τα ενεργά και αναμενόμενα προγράμματα είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

Ακολουθούν τα δάνεια COSME, τα οποία προσφέρονται από τις τράπεζες σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Δίνονται για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με χαμηλό επιτόκιο, προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις. Χαρακτηριστικό είναι πως η εγγύηση του ταμείου φτάνει το 50%, με εξασφαλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 30% του ποσού του δανείου. Τα δάνεια αυτά παρέχονται κυρίως για κεφάλαιο κίνησης και αγορά εξοπλισμού/εμπορευμάτων (επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια ή/και για κεφάλαιο κίνησης).

Στη συνέχεια βρίσκουμε τις μικροχρηματοδοτήσεις. Μορφές μικροπιστώσεων προσφέρονταν ήδη στη χώρα μας, ενώ η διαδικασία προβλέπεται πλέον και μέσω σχετικής νομοθεσίας, για πιστώσεις έως 25.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, μέσω ιδρυμάτων που χορηγούν επιχειρηματικές και προσωπικές μικροχρηματοδοτήσεις. Οι φορείς αυτοί παρέχουν και υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.

Τέλος, το EquiFund αποτελεί ένα «fund of funds», μια πλατφόρμα επενδύσεων Venture Capital (υψηλού ρίσκου) που ξεκίνησε τη λειτουργία της πέρυσι. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω συμμετοχών των επενδυτικών ταμείων που έχουν συσταθεί.

www.epixeiro.gr

Sponsored by:

HFT τεχνικοί, επιχειρηματικοί & αναπτυξιακοί σύμβουλοι

Έλα στα Γραφεία μας

Σφακτηριας 18,
241 33 Καλαμάτα

Επικοινώνησε με την Phaos ΚΟΙΝΣΕΠ

Phone: +2721094000
Email: info@phaos.org

Ωρες Επισκεψης

Δευτέρα - Παρασκευή: 9 ΠΜ - 9 ΜΜ
Σάββατο: 9 ΠΜ - 3:30 ΜΜ
Κυριακή: Κλειστά :)