Νέα & Εκδηλώσεις

Επειδή πολλά έχουν ακουστεί τώρα τελευταία από στόματα Σχετικών και Ασχέτων όσον αφορά τον Εθελοντισμό που μπορεί να προσφέρει ένα μέλος η ένα μη μέλος σε μια ΚοινΣΕπ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το τι ισχύει έως αυτή την στιγμή σύμφωνα με τον νέο νόμο για την Κοινωνική Οικονομία τον 4430/2016.

Για αρχή ας δούμε τι αναφέρει ο Νέος Νόμος σχετικά με τον Εθελοντισμό μελών η μη μελών

Άρθρο 17 Σχέσεις μεταξύ μελών και της ΚοινΣΕπ.

9. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της ΚοινΣΕπ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και ΚοινΣΕπ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι υπό τους οποίους παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Για τους Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζεται το άρθρο 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 270).

Άρθρο 8 Σχέσεις Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με μη μέλη

1. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.

β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Φορέα (δείτε σχετικές αναρτήσεις).

2. Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας:

α) Ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα.

β) Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, ο Φορέας παροχής εθελοντικής απασχόλησης αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στο εξωτερικό

Καταστατικό σύστασης ΚοινΣΕπ Άρθρο 20 Αρμοδιότητες της Διοικούσας επιτροπής

4. Το αξίωμα του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής είναι τιμητικό και άμισθο.

Συμπεράσματα

Ένα μέλος μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά και άμισθοι έως 16 ώρες την εβδομάδα σε καταγεγραμμένη σε πινακιο υπηρεσία εντος του χώρου που έχει οριστεί.

Ένα μέλος της Διοικούσας επιτροπής έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται στον χώρο της δράσης χωρίς κανένα περιορισμό ασκώντας τις αρμοδιότητες του.

Ένα μη μέλος μπορεί να προσφέρει τις εθελοντικές του υπηρεσίες σε μη παραγωγική θέση με την προϋπόθεση εκ των προτέρων ανάρτησης της περιγραφής της δράσης δημόσια στην ιστοσελίδα του φορέα.

Κάθε άλλη άποψη και προτροπή είναι Άκυρη και εκ του Πονηρού από όποια χείλη και αν προέρχεται και πρέπει να δώσουμε προσοχή στις προϋποθέσεις όπως αναφερθήκαν για να μην υπάρξουν θέματα που παραβαίνουν τον νόμο και την εργατική νομοθεσία.

Για κάθε ερώτημα μπορείτε να μας καλείτε σε ένα από τα παρακάτω τηλέφωνα η να μας στείλετε το ερώτημα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην συνέχεια.

+30 693 102 5400 – Wind
+30 6956 6956 66 – Vodafone

 

Πηγή: www.koinsep.org 

Έλα στα Γραφεία μας

Σφακτηριας 18,
241 33 Καλαμάτα

Επικοινώνησε με την Phaos ΚΟΙΝΣΕΠ

Phone: +2721094000
Email: info@phaos.org

Ωρες Επισκεψης

Δευτέρα - Παρασκευή: 9 ΠΜ - 9 ΜΜ
Σάββατο: 9 ΠΜ - 3:30 ΜΜ
Κυριακή: Κλειστά :)