Νέα & Εκδηλώσεις

Ποιες είναι οι απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται σήμερα οι μαθητές για να μπορούν να προσαρμοστούν σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, για την επιτυχία στην κοινωνία, στους χώρους εργασίας και στο επιχειρείν; Ποιες είναι, τελικά, οι δεξιότητες του 21ου αιώνα που «πυροδοτούν» το αύριο;

Το σύνολο των συγκεκριμένων δεξιοτήτων περιγράφεται συνήθως από τα «4C», από τα αρχικά γράμματα τεσσάρων λέξεων του αγγλικού αλφαβήτου. Δηλαδή, τα «creativity» (δημιουργικότητα), «collaboration» (συνεργασία), «critical thinking» (κριτική σκέψη) και «communication» (επικοινωνία). Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, στη λίστα μπαίνουν δεξιότητες όπως της μάθησης και της καινοτομίας, του ψηφιακού αλφαβητισμού και της σταδιοδρομίας.

Αποτέλεσμα όλου αυτού του συνόλου είναι η δημιουργία, η συνεργασία, η ανάλυση και η ανταλλαγή μαθησιακής εμπειρίας και γνώσης. Όσον αφορά στον χώρο της εκπαίδευσης, μεταβάλλονται οι παραδοσιακές μέθοδοι διδασκαλίας και οι καθιερωμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ καθηγητή και μαθητών. Οδηγούμαστε σε αλλαγές στο γνωστικό αντικείμενο, στο πρόγραμμα των σχολείων, στην προσωπικότητα των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευόμενων και στον τρόπο διδασκαλίας.

Φυσικά, στο πλαίσιο της προώθησης των 4C στον τομέα της εκπαίδευσης, καθοριστικό ρόλο έχουν οι ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας). Όλα τα παραπάνω που είδαμε, δηλαδή η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργική σκέψη και η δημιουργικότητα, είναι σαφές πως «πυροδοτούνται» από τους υπολογιστές, το διαδίκτυο, τα πολυμέσα και όλες τις συναφείς τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Όλες αυτές οι εξελίξεις και αλλαγές επιδρούν και στον επαγγελματικό τομέα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως αρκετοί εργοδότες αδυνατούν να βρουν προσωπικό με ειδικές δεξιότητες και με συνδυασμούς αυτών, τη στιγμή που αναζητούν εργαζόμενους που να μπορούν να σκεφτούν κριτικά, να επιλύσουν δημιουργικά τα προβλήματα, να καινοτομήσουν, να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν.

Επιπρόσθετες έρευνες έδειξαν ότι οι κορυφαίες δεξιότητες που απαιτούνταν από τις εταιρείες της λίστας Fortune 500 παρουσιάζουν μετασχηματισμό, από την ανάγνωση, τη γραφή και την αριθμητική στην ομαδική εργασία, την επίλυση προβλημάτων και τις διαπροσωπικές δεξιότητες, καθώς οι εργοδότες θεωρούν πως είναι ένας επιπρόσθετος συνδυασμός δεξιοτήτων που οδηγεί στην επιτυχία.

Όλα τα παραπάνω έχουν σημαντική επίδραση στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και των startups. Σήμερα υπάρχει αναζήτηση νέων ιδεών, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, όλων εκείνων που υπόσχονται πως θα βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων, μεταβάλλοντας και εξελίσσοντας τις κοινωνίες. Ο ρόλος της ανάπτυξης δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η δημιουργικότητα και η συνεργασία, εμφανίζεται ως καθοριστικός για την ανάπτυξη του επιχειρείν.

Πηγή: www.epixeiro.gr

Έλα στα Γραφεία μας

Σφακτηριας 18,
241 33 Καλαμάτα

Επικοινώνησε με την Phaos ΚΟΙΝΣΕΠ

Phone: +2721094000
Email: info@phaos.org

Ωρες Επισκεψης

Δευτέρα - Παρασκευή: 9 ΠΜ - 9 ΜΜ
Σάββατο: 9 ΠΜ - 3:30 ΜΜ
Κυριακή: Κλειστά :)