Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Phaos

1615215878426-_1_

Οι σχολικοί κήποι της Αειφορίας (Permaculture School Gardens)

ΟΙ ΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ

 Δημιουργία μόνιμων αειφορικών σχολικών δασόκηπων

Το νέο πρόγραμμα των αειφόρων, βιώσιμων σχολικών κήπων έχει ξεκινήσει!

Η RE:THINK παρατηρώντας το ενδιαφέρον και απαντώντας στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας για βιώσιμους και συμπεριληπτικούς σχολικούς κηπους, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει 5 μόνιμους, πιλοτικούς, αειφορικούς σχολικούς κήπους στην περιοχή της Καλαμάτας, με την προοπτική δημιουργίας μιας εκτεταμένης και μόνιμης αναγεννητικής και βιώσιμης σχολικής κοινότητας. Οι κήποι στηρίζονται στις αρχές της περμακουλτούρας, της αναγεννητικής καλλιέργειας και της αειφορικής διαχείρισης της γης και των φυτών, μέσω της συγκαλλιέργειας σπόρων και φυτών από ανοιχτές, παραδοσιακές ποικιλίες, προκειμένου να δημιουργηθεί μεταξύ τους ένα ισχυρό πλέγμα ανατροφοδότησης θρεπτικών συστατικών και προστασίας, το οποίο προκύπτει από συνεχόμενη κομποστοποίηση με διάφορους τρόπους. Σημαντικότερο και κυριότερο χαρακτηριστικό της περμακουλτούρας είναι ο σεβασμός στη γη, τη φύση και τον άνθρωπο, συνεπώς δεν υπάρχει χρήση αγροχημικών ή/και υβριδίων, συνιστώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα αειφόρου διαχείρισης της γης, του νερού και των θρεπτικών στοιχείων του χώματος. Οι κήποι γίνονται συνεργατικά, με την βοήθεια της κοινότητας, και οι καρποί τους επιστρέφουν στην κοινότητα (σχολική κοινότητα κ.λπ.), ενώ απαραίτητο στοιχείο για την υπαρξή τους αποτελεί ο κομποστοποιητής, ο οποίος δύναται να καλύψει τις ανάγκες τόσο της σχολικής κοινότητας όσο και της ευρύτερης γειτονιάς.


Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολικοί κήποι της αειφορίας πραγματοποιούνται με τη συνεργασία και υποστήριξη του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και της Ένωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας, ενώ παραμένει πάντα ανοιχτό το κάλεσμα και σε άλλους φορείς για συνεργασία και δημιουργία, με στόχο την εξάπλωση του προγράμματος σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και οι 5 πιλοτικοί κήποι να πολλαπλασιαστούν. Την ίδια στιγμή, τα σχολεία που ήδη καλλιεργούν σχολικούς κήπους και επιθυμούν περαιτέρω καθοδήγηση και υποστήριξη, μπορούν να απευθύνονται σε εμάς για συμβουλευτική, προμήθεια και παροχή σπόρων και σποροφύτων και να αιτηθούν για τον δικό τους κομποστοποιητή.

Τι είναι όμως η περμακουλτούρα και γιατί επιλέγεται ως εργαλείο;

Η περμακουλτούρα (permaculture) είναι μια βιώσιμη, συνειδητή, σχεδιαστική προσέγγιση που βασίζεται στη σύνδεση διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, στρατηγικών και τεχνικών για τη δημιουργία αναγεννητικών και ανθεκτικών οικοσυστημάτων. Αποτελεί έναν συνδυασμό διαφόρων τεχνικών παραδοσιακής και φυσικής καλλιέργειας, που ενυπάρχουν στο σύνολο της αγροτικής μας παράδοσης. Στόχος της περμακουλτούρας είναι να σχεδιάσει οικολογικά υγιείς, οικονομικά ευημερούσες και κοινωνικά ανθεκτικές ανθρώπινες κοινότητες. Διέπεται από ένα σύστημα 3 βασικών ηθικών αξιών: τη φροντίδα για τη Γη (earth care), τη φροντίδα για τους ανθρώπους (people care) και τη δίκαιη μοιρασιά (fair share).

 
Ο σκοπός των “Κήπων της Αειφορίας” είναι να διδάξουν στους μαθητές πώς να χρησιμοποιούν τις αρχές και τις τεχνικές της περμακουλτούρας βιωματικά και, παράλληλα, να εντοπίσουν πολλές σημαντικές πτυχές της οικολογίας, με το να παρατηρούν και να αφουγκράζονται τους φυσικούς κύκλους. Μαθαίνουν να θέτουν και να απαντούν ερωτήσεις, όπως «Πού θα το έβαζε αυτό η φύση;», «Πώς θα γινόταν αυτό, αν η φύση ακολουθούσε την πορεία της;», «Τι μπορώ να κάνω για να μιμηθώ τις φυσικές διεργασίες;».


Η εφαρμογή των αρχών της περμακουλτούρας σε έργα σχολικής αυλής ενισχύει τις αξίες της επινοητικότητας, της διαχείρισης και της βιωσιμότητας, καθώς και αυτές της ενσυναίσθησης, της συνεργατικότητας, του σεβασμού και της διαπολιτισμικότητας. Προσδίδει στα παιδιά σημαντικά εργαλεία και γνώσεις τόσο πάνω στις φυσικές επιστήμες και τη λειτουργία των φυσικών οικοσυστημάτων, όσο και στην προέλευση, παραγωγή και διαχείριση της τροφής, πάντα σε αρμονία με τη φύση.

Ο σχολικός κήπος της αειφορίας ως ολιστικό εκπαιδευτικό βιωματικό εργαλείο:

Ένας σχολικός κήπος αναγεννητικής καλλιέργειας αποτελεί ένα πετυχημένο ολιστικό, εργαλείο βιωματικής μάθησης τόσο για την παραγωγή τροφής και της σύνδεσης των παιδιών με τη φύση, όσο και για θέματα περιβάλλοντος, υγείας και κοινωνικής ανάπτυξης, καθιστώντας το σχολείο ένα φιλόξενο και οικείο περιβάλλον για τα παιδιά!

Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα και Διαχείριση:

Μέσω της διαχείρισης ενός αειφορικού σχολικού κήπου, οι μαθητές γίνονται υπεύθυνοι φροντιστές. Έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με γεωργικές πρακτικές σε μικρή κλίμακα, μαθαίνοντας για τις ευθύνες και τις επιπτώσεις της καλλιέργειας της γης. Εξερευνώντας τον ιστό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ζωντανών οργανισμών, αναπτύσσουν μια μεγαλύτερη κατανόηση του φυσικού κόσμου, ενισχύοντας, ταυτοχρόνως, την ευαισθησία τους για τη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ακαδημαϊκές Επιδόσεις

Ο σχολικός κήπος είναι ένα τέλειο εργαλείο για την παροχή πρακτικών εμπειριών μάθησης για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό αντικείμενο. Συνιστά ιδανικό μοντέλο για τη μελέτη των οικοσυστημάτων και ζωντανό παράδειγμα για την μελέτη του καιρού, του εδάφους, των εντόμων και άλλων περιβαλλοντικών στοιχείων. Όλα τα μαθήματα μπορούν να “ζωντανέψουν” στον σχολικό κήπο (εικαστικά, αγγλικά, μαθηματικά, ιστορία, γλώσσα, κοινωνιολογία, γυμναστική…)! Αναλαμβάνοντας και μοιράζοντας την ευθύνη για το περιβάλλον τους, τα παιδιά αναπτύσσουν μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας, που οδηγεί στην ενσωμάτωση και την κοινωνική συνοχή.

Υγιεινός Τρόπος Ζωής

Ο σχολικός κήπος λειτουργεί και ως έναυσμα για την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής! Προγράμματα σωστής και ισορροπημένης διατροφής και σωματικής δραστηριότητας αναμειγνύονται ιδανικά στα πλαίσια ενός σχολικού κήπου. Οι μαθητές αντιλαμβάνονται με βιωματικό τρόπο την φυσική προέλευση των τροφών και εντάσσουν στο μενού τους ευκολότερα φρούτα και λαχανικά, μιας και τα έχουν μεγαλώσει οι ίδιοι! Ταυτόχρονα, οι γεωργικές εργασίες στον σχολικό κήπο (σκάψιμο, φύτευση, ξεβοτάνισμα, ανακάτεμα κομπόστ, κ.λπ.) παρέχουν ένα ευρύ φάσμα σωματικής δραστηριότητας, που συνδυάζεται με χαρά και δημιουργία.

Κοινοτική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Οι σχολικοί κήποι δημιουργούν ευκαιρίες για τους μαθητές να συνεργαστούν και να αναλάβουν ευθύνες. Σε προσωπικό επίπεδο, καλλιεργούν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, διότι παρακολουθούν τις προσπάθειές τους να αποδίδουν καρπούς, καθώς μετατρέπονται σε όμορφους και παραγωγικούς κήπους. Οι κήποι ενισχύουν τις διαγενεακές συνδέσεις, αφού τα παιδιά αλληλεπιδρούν με δασκάλους, γονείς και εθελοντές της κοινότητας, παρέχοντας μοναδικές ευκαιρίες για κοινωνική και πολυπολιτισμική αλληλεπίδραση.

Σας καλούμε λοιπόν να γίνετε και εσείς κοινωνοί σε αυτό το αναγεννητικό εγχείρημα, υποστηρίζοντας την εξάπλωση των σχολικών κήπων σε όλη την Καλαμάτα, για να την μεταμορφώσουμε όλοι μαζί σε μια πράσινη, ανθεκτική και ευημερούσα κοινωνία, γεμάτη βιο-ποικιλότητα!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΤΗΛ. 6972755079.

This site is registered on wpml.org as a development site.